Beeld met de tekst Toolkit Tozo tot 1 juni

Let op: deze toolkit kunt u gebruiken voor de Tozo die kan worden aangevraagd van 1 maart tot 1 juni 2020. (Hier vindt u de Tozo-toolkit voor de periode van 1 juni t/m 30 september 2020)

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo is onder meer een toolkit beschikbaar.

Voor de uitvoering van de Tozo-regeling tot 1 juni kunnen gemeenten gebruik maken van de onderstaande producten:

De VNG, SZW, Divosa en GBI werken nauw samen met een aantal back end leveranciers die met spoed hebben gewerkt om de registratie en de betaling van deze nieuwe regeling mogelijk te maken. Actuele planningsinformatie wordt met u gedeeld vanuit uw leverancier. 

Handreiking oneigenlijk gebruik Tozo

Op de pagina Oneigenlijk gebruik Tozo leest u meer over deze handreiking waarin staat aangegeven welke onderdelen in de Tozo-regeling oneigenlijk gebruik tegengaan en hoe gemeenten een aanvullende controle kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld van het proces van de aanvraag van een Tozo-uitkering:

Schematische weergave van de aanvraag van een Tozo-uitkering