Gemeenten en andere belangrijke ketenpartners dragen bij aan het realiseren en continueren van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag (en hun omgeving). Daarvoor kunnen ze subsidie aanvragen bij ZonMw. Onder ketenpartners verstaan we onder andere: ervaringsdeskundigen en naasten, politie, ggz, GGD, opvang, verzekeraars en het OM.

Subsidiemogelijkheden

Voor verschillende doeleinden kunnen gemeenten en andere ketenpartners subsidie bij ZonMw aanvragen. Denk aan het verbeteren van onderwijs voor mensen die in hun werk te maken krijgen met verward gedrag, het inzetten van ervaringsdeskundigen of het inschakelen van experts door gemeenten op een specifiek vraagstuk. 

Actieprogramma verward gedrag

In 2016 zette ZonMw het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag op. Dit deed zij in nauwe samenwerking met het Schakelteam Personen met verward gedrag. Nu zijn de opdrachtgevers van het Actieprogramma verbonden aan VLOT.

Vanuit het Actieprogramma financiert ZonMw projecten en initiatieven die bijdragen aan een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Samenwerking tussen partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. Inmiddels zijn er al meer dan 250 praktijkprojecten gestart met het verbeteren van de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving.