Bij de implementatie van de Omgevingswet kunnen gemeenten ondersteund worden door softwareleveranciers en adviesbureaus / dienstverleners.

Softwareleveranciers

Het softwareaanbod van leveranciers is voor gemeenten van groot belang voor het werken onder de Omgevingswet. Leveranciers hebben daarom een belangrijke rol in aanloop naar de inwerkingtreding van de wet.

Overzicht softwareleveranciers

In dit document vindt u het actuele overzicht van softwareleveranciers en hun productenportfolio. U kunt eveneens controleren of een leverancier met een product een succesvolle aansluiting op de pre-productie omgeving van het DSO-LV hebben gerealiseerd. 

Marktverkenning Omgevingswet software

Om het aanbod van leveranciers voor de Omgevingswet software inzichtelijk te maken, heeft de VNG de marktverkenning Omgevingswet software uitgezet. De uitkomst van deze verkenning geeft een beeld van de Omgevingswet software op de onderdelen VTH, Plan en toepasbare regels. De resultaten van de martkverkenning zijn online beschikbaar.

Adviesbureau/dienstverleners

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. Maar ook (organisatie) adviesbureaus, projectmanagement leveranciers op het gebied van ICT en plan- en ingenieursbureaus, kunnen gemeenten hierbij ondersteunen.

Dienstverleners Omgevingswet presenteren zich

Van 23 tot en met 27 november hebben Omgevingswet dienstverleners zich gepresenteerd aan overheden. De presentaties en de opnames die ervan gemaakt zijn, kunt u ook online vinden.

Marktverkenning dienstverleners Omgevingswet

VNG wil gemeenten helpen de benodigde dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet goed te kunnen vinden. Daarom brengen we het aanbod van beschikbare dienstverlening in beeld door middel van de marktverkenning Omgevingswet dienstverlening. De resultaten zijn binnenkort beschikbaar.