De komende periode staat voor veel gemeenten de verwerving, implementatie en migratie van Omgevingswet software centraal. De veranderingen binnen het applicatielandschap kunnen leiden tot risico’s met grote gevolgen. Bekijk hier de mogelijke risico's en maatregelen.

VNG adviseert gemeenten om een analyse uit te voeren naar de impact van deze risico’s, deze te beoordelen en daarvoor zowel binnen de eigen organisatie als richting de softwareleverancier (contractuele) maatregelen te nemen.

Gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid

Gemeenten en leveranciers ondervinden soms problemen bij de verwerving, aansluiting en/of implementatie van Omgevingswet software. Het blijkt ingewikkeld voor gemeenten om tijdig voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de informatievoorziening op orde te hebben. VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet besteden aandacht aan het verwerven van software en hoe leveranciers hier contractueel aan kunnen voldoen. Toch zien we over de hele breedte dat veel gemeenten nog onvoldoende zijn voorbereid om te oefenen met het DSO-LV. Zo hebben nog niet alle gemeenten de juiste software in huis of is de software nog niet stabiel genoeg. Ook is er een leverancier die het uitstel aangrijpt om hun software aan te passen. Gemeenten dreigen hierdoor alsnog te weinig tijd te krijgen om te oefenen. Er ontstaat een risico dat er te weinig capaciteit beschikbaar is om de nieuwe werkwijze te implementeren, te integreren in het huidige applicatielandschap en te testen in de keten.

Analyseer uw situatie

Bijgaand schema geeft een globaal overzicht van de mogelijke risico’s en maatregelen. Dit overzicht is algemeen en de situatie bij elke gemeente is anders. Het is daarom van belang om voor uzelf een analyse uit te voeren en zodoende uw specifieke gemeentelijke situatie in beeld te brengen. Raadpleeg hierbij de informatie die VNG voor u beschikbaar heeft gesteld zoals de Minimale acties Omgevingswet die zich laten vertalen naar eisen aan onder andere de Omgevingswet software, plan aan de hand van de Roadmap DSO en maak gebruik van de GIBIT de GIBIT-overeenkomstengenerator en de ICT-kwaliteitsnormen.

Meer informatie