Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV).

Om te kunnen aansluiten op de Landelijke voorziening van het DSO en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) moeten gemeenten software aanschaffen of aanpassen. Denk hierbij aan software voor het behandelen van een vergunningaanvraag of het opstellen van een omgevingsplan (de huidige bestemmingsplannen).