Met de komst van de Omgevingswet gaat ook het gemeentelijk applicatielandschap veranderen. We zien zowel aanpassingen in huidige softwarepakketten (voor vergunningverlening, toezicht en handhaving of het zaaksysteem) als de introductie van nieuwe software (voor omgevingsbeleid en toepasbare regels). Met de invoering van de wet wordt ook het bijhouden en ontsluiten van lokale Omgevingswet gerelateerde registraties belangrijk. Hiervoor zal een gemeente te zijner tijd ook software moeten aanschaffen.

Tevens zorgt de invoering van het digitaal stelsel voor nieuwe koppelvlakken (informatie uitwisseling) met twee nieuwe landelijke voorzieningen, de DSO landelijke voorziening en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Denk hierbij aan het uitwisselen van juridische regels: de gemeente haalt de meest recente versie van de juridische regels op uit de landelijke voorziening en publiceert vervolgens een wijziging van deze regels in de landelijke voorziening. Ook binnen de gemeente kunnen nieuwe koppelvlakken ontstaan. Denk hierbij aan een koppelvlak tussen VTH software en omgevingsbeleid of tussen omgevingsbeleid (juridische regels) en software voor toepasbare regels.

VNG raadt gemeenten aan om het gewenste, toekomstige applicatielandschap in beeld te brengen en te bepalen op welke manier en met welke snelheid de gemeente wil komen tot dit nieuwe landschap. 

Meer informatie