Software aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet begint met het leggen van de vereiste Digikoppelingen. De VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpen overheden en hun ICT-leveranciers deze eerste belangrijke stap te zetten. Hiervoor reserveert u, samen met uw leverancier, een tijdslot in de planning van DSO-beheer.

Waarom aansluiten op het DSO nodig is

De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierop moeten overheden aansluiten met hun lokale software. Het elektronisch berichtenverkeer met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verloopt via Digikoppelingen. Er is een Digikoppeling nodig om informatie uit te wisselen:
- met het Omgevingsloket, om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen (via de standaard STAM);
- met het Register Toepasbare Regels, om vragenbomen te registreren (via de standaard STTR);
- met de LVBB, om omgevingswetbesluiten te publiceren (via de standaard STOP).

Aansluiten volgens planning

Alle overheidsorganisaties en hun softwareleveranciers krijgen volgens planning ondersteuning zodat iedereen deze technische basis op tijd op orde heeft. Uw ICT-afdeling kan zelf een reservering maken in deze planning, maar uw softwareleverancier is ook benaderd om deze reservering met en voor u te maken. Wacht niet te lang met het reserveren van een tijdslot. Hoe eerder uw systemen zijn aangesloten, hoe meer tijd er is om het DSO te vullen en ermee te oefenen. Geef uw organisatie de tijd om te oefenen met plannen publiceren, beslisbomen maken en vergunningaanvragen te ontvangen.

Reserveer een tijdsslot

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet vindt u informatie over aansluiten via Digikoppeling en het aanmeldformulier voor het reserveren van een tijdsslot in de planning van DSO-beheer.

Handreiking 'Kookboek' aansluiting DSO-LV

Het 'Kookboek' Aansluiting DSO-LV beschrijft de integratie en de mogelijke aansluitscenario’s. Deze scenario’s zijn inzetbaar voor gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen en helpen om tot een ‘eigen’ aansluitstrategie te komen.

Risico's aansluiting huidige Wabo VTH-software op DSO-LV

Sommige gemeenten, die nog geen Omgevingswet VTH-software in huis hebben, overwegen ter overbrugging de huidige Wabo VTH-software te integreren met de landelijke voorziening van het DSO. Deze keuze kan gepaard gaan met een aantal risico’s. Hieronder gaan we hierop in. Meer details kunt u lezen in het document Analyse risico’s integratie DSO-LV voor bestaande Wabo VTH-software. Hier vindt u een overzicht van de risico’s voor het aansluiten van het STAM koppelvlak vanuit het DSO-LV op de huidige Wabo VTH-software.

Nieuw VTH proces en koppelvlak

Het vergunningaanvragen- en meldingenproces verandert onder de Omgevingswet. Gemeenten (en Omgevingsdiensten) moeten aanvragen en meldingen digitaal kunnen ontvangen vanuit het DSO-LV via de koppelvlakstandaard STAM. Het gewijzigde proces en koppelvlak t.b.v. DSO-LV vereist dat gemeenten tijdig VTH-software hebben die aan de eisen van de Omgevingswet voldoet. Daarnaast dienen gemeenten de eerste tijd na inwerkingtreding van de Omgevingswet ook nog onder Wabo werkende VTH-software in huis te hebben. Zodat de in 2020 via OLO gestarte Wabo vergunningaanvragen en meldingen kunnen worden afgehandeld. 

Kiezen van een aanbieder Omgevingswet VTH-software

Er zijn verschillende aanbieders op de markt van VTH-software. In de marktverkenning voor softwareleveranciers hebben leveranciers aangegeven welke oplossing zij voor de Omgevingswet aanbieden en aan welke eisen deze oplossing voldoet. Ook hebben zij aangegeven hoe zij omgaan met de ‘hybride’ situatie van het kunnen behandelen van aanvragen en meldingen onder de Omgevingswet en van de aanvragen en meldingen onder Wabo. 

Risico’s tijdelijke oplossing ‘nieuw op oud’

Sommige gemeenten zijn om diverse redenen nog niet met nieuwe VTH-software aangesloten op DSO-LV of hebben nog geen leverancier gekozen. Een aantal gemeenten overwegen de optie om het nieuwe koppelvlak STAM aan te sluiten op hun huidige Wabo VTH-software. Deze optie introduceert een integratie-oplossing die het STAM bericht vertaalt naar StUF-LVO.1. Dit leidt tot informatiekundige en organisatorische risico’s. Vanwege deze risico’s staan wij zeer kritisch tegenover deze integratieoplossing. Wij adviseren gemeenten deze risico’s grondig te analyseren en daar beheersmaatregelen voor te nemen. Er moet rekening worden gehouden met de risico’s en beperkingen van deze optie.