VNG Magazine nummer 1, 19 januari 2024

Auteur: Marten Muskee

Voormalig advocaat Mark de Man, oud-wethouder in Súdwest-Fryslân en tot december vorig jaar raadslid (VVD) aldaar, wordt volgende week de nieuwe burgemeester van Bernheze.

Mark de Man

Vanwaar deze overstap? 
‘Het openbaar bestuur is een prachtig gebied om werkzaam in te zijn. Je komt met zoveel verschillende inwoners en professionals in contact en je betekent echt wat in het dagelijks leven van mensen. Dat trekt enorm, net als het enthousiasme dat uit de profielschets van Bernheze sprak. Tijdens de gesprekken met de commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie groeide het vertrouwen. Bernheze is een gemeente die zelfbewust in de regio opereert. Een mooie plattelandsgemeente met ook kenmerken van verstedelijking, met meerdere kernen verschillend in omvang en in karakteristiek. Die verscheidenheid spreekt mij aan.’

Wat kan Bernheze verwachten? 
‘Een doortastende burgemeester met oog voor de menselijke maat. Dat is voor mij een belangrijke balans. Ik begon als strafrechtadvocaat en stond mensen bij met psychiatrische aandoeningen die verplicht zorg nodig hadden. Met uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling grijpt de overheid fors in het leven van mensen in. Ik heb de bijzondere kanten van de samenleving gezien. Dat geeft context bij de vraag hoe mensen tot bepaalde handelingen komen. Dat laat onverlet dat de beslissing misschien dezelfde is.’

Wat laat u achter? 
‘Súdwest-Fryslân is ontstaan uit meerdere fusies. Er staat nu een gemeente waar de dorpsraden en stadsbelangen echt positie hebben. Men zet in op de kracht van de gemeenschap. Iedere kern wordt op een eigen manier benaderd passend bij de couleur locale. Waar ik heel trots op ben is dat ik als wethouder jongerenparticipatie op de agenda heb gezet met de Kinderconferentie. Leerlingen van verschillende scholen uit Súdwest-Fryslân komen dan bij elkaar om mee te denken en mee te doen met de gemeente.’