VNG Magazine nummer 1, 19 januari 2024

Beste Thorbeckeprofessor, mogen de raadsleden bij een besluit ook anoniem stemmen? 

Vriendelijke groet,
Joost Gielen

Geerten Boogaard

Geachte heer Gielen,

Geheime stemmingen vinden volgens de Gemeentewet alleen plaats als het om individuele personen gaat, zoals bijvoorbeeld bij de benoeming van wethouders of voordrachten voor burgemeesters. De gedachte is dat raadsleden voldoende vrijheid moeten voelen om buiten het zicht van de betrokkene tegen diens benoeming te stemmen. 

Maar voor alle andere besluiten is de hoofdregel dat de stemming hoofdelijk geschiedt. Aanwezige raadsleden zijn dan zelfs verplicht om óf voor óf tegen te stemmen. Blanco stemmen is geen optie en wie zich wil onthouden moet zorgen dat hij of zij even uit de zaal is. De gedachte daarachter is dat we juist van onze volksvertegenwoordigers mogen verwachten dat zij tot een conclusie komen en namens ons een standpunt innemen. 

Hoofdelijk stemmen is echter tijdrovend, zodat de meeste besluiten in de praktijk met handopsteken of zonder stemming worden genomen. Maar ook dan zal telkens zichtbaar worden wie tot de voorstanders en wie tot de tegenstanders worden gerekend.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? 
Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.