Inrichten, beproeven en oefenen zijn belangrijke stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet, zeker deze laatste maanden voor de inwerkingtreding. Voordat u kunt oefenen richt u uw gemeentelijke processen in. Door te oefenen beproeft u de processen, net zo lang tot het gewenste resultaat is behaald. 

De VNG ondersteunt en faciliteert gemeenten hierbij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het faciliteren van werkplaatsen die u met collega’s, ketenpartners in de regio en eventueel uw leveranciers organiseert.  

In de werkplaatsen van de VNG ondersteunen we gemeenten bij het inrichten en beproeven van de processen die nodig zijn om klaar te zijn voor de inwerkintreding van de Omgevingswet. Natuurlijk is de belangrijkste vraag bij de keuze voor een VNG werkplaats wat het een gemeente oplevert. Om dat inzichtelijk te maken, staan hier de bevindingen van de gemeenten die al werkplaatsen hebben doorlopen.  

De VNG werkplaatsen worden begeleid door een werkplaatscoach en vinden online, fysiek of hybride plaats. Afhankelijk van het onderwerp, zijn de werkplaatsen enkelvoudige bijeenkomsten of een serie van bijeenkomsten. De duur van een bijeenkomst is meestal circa 1,5 uur, soms langer. 

Hieronder staan de onderwerpen van de verschillende VNG werkplaatsen:  

Bevindingen werkplaatsen Omgevingswet

Verschillende gemeenten hebben een werkplaats georganiseerd en afgerond of zijn nog bezig. Lees hieronder wat hun ervaringen zijn: