VNG Magazine nummer 15, 8 oktober 2021

Tekst: VNG
 

VNG-reactie op de Rijksbegroting: Bijzondere ledenbrief

In de jaarlijkse Bijzondere ledenbrief delen we onze reactie op de Rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting 2022 en de betekenis daarvan voor gemeenten.

Samenvattend staat de Rijksbegroting 2022 minder nadrukkelijk in het teken van de coronacrisis dan de Rijksbegroting voor 2021. Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor flankerend beleid om de maatschappelijke en economische gevolgen van corona op te vangen. Aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt in totaal ruim 103 miljoen euro toegevoegd voor aanvullende re-integratie, een impuls re-integratie, bijzondere bijstand en gemeentelijk schuldenbeleid. De coronacompensatie die gemeenten tot nu hebben gekregen, was reëel. Wij zullen de ontwikkelingen in de komende periode volgen om ervoor te zorgen dat er maatschappelijk en economisch geen blijvende schade als gevolg van corona ontstaat.

Verder laat de Rijksbegroting zien dat het kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Ook in 2022 wordt de opschalingskorting bevroren. Het levert gemeenten in 2022 270 miljoen euro op. Dat is een goede ontwikkeling, maar zoals bekend willen wij de volledige opschalingskorting van tafel. Voor de tekorten jeugdzorg gaat er 1,6 miljard euro naar gemeenten in 2022. Daarnaast krijgen gemeenten 72,5 miljoen euro voor de energietransitie. Dat laat onverlet dat er in de kabinetsformatie nog goede afspraken moeten worden gemaakt over een oplossing van de structurele financiële problemen van gemeenten.

U leest de volledige Bijzondere ledenbrief op vng.nl.
 

Global Goals-kunstwerk onthuld in het VNG-gebouw

Global Goals 11

De VNG omarmt de Global Goals, in het bijzonder Global Goal 11, duurzame steden en gemeenschappen. Het doel dat overduidelijk veel raakvlakken heeft met de VNG. Dit doel staat ook symbool voor de gemeentelijke betrokkenheid bij de Global Goals­agenda als geheel. Om deze verbinding sterker aan te duiden, is het pand van de VNG, de Willemshof, vorig jaar al omgedoopt tot ‘Global Goal 11 Huis’. Deze term wordt gebruikt voor gebouwen van organisaties die zich inzetten voor de Global Goals.

Om het belang van de Global Goals en specifiek Global Goal 11 verder te benadrukken, heeft Flore Paumen speciaal voor de VNG een kunstwerk ontworpen. Dit visualiseert voor zowel VNG-medewerkers als bezoekers de ambitie van de VNG om steden en dorpen inclusief, veilig en duurzaam te maken. Bij het ontwerp is verbinding gemaakt met onze handreiking Global Goals in het gemeentelijk beleid, een gids voor gemeenten om het lokale beleid te laten aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsagenda.

Het schilderij onderstreept dat de VNG staat voor een goed leven voor iedereen, hier en nu, en straks en ver weg. Zowel het sociale als fysieke domein wordt vertegenwoordigd in het kunstwerk. En de karakters zijn met opzet ‘kleurloos’: de herkenbare menselijke vormen hebben geen uiterlijke karakteristieken die prijsgeven wat hun culturele of religieuze achtergrond, huidskleur of seksuele oriëntatie is, omdat de VNG voor diversiteit staat en geen groepen buitensluit.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging