VNG Magazine nummer 6, 3 april 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

VNG Jaarcongres uitgesteld naar 2021, ALV gaat wel door
De VNG heeft besloten het tweedaagse Jaarcongres op 9 en 10 juni aanstaande in West-Friesland uit te stellen naar 2021 vanwege de coronacrisis. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG in juni gaat wel door. De VNG maakt binnen enkele weken bekend in welke vorm en op welke datum de ALV zal plaatsvinden. Hierover spreekt het VNG-bestuur op 23 april.

We danken de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec voor hun inzet en enthousiasme tot nu toe.
We delen de teleurstelling dat het Jaarcongres wordt uitgesteld. Ook standhouders, sponsoren, sprekers en andere betrokkenen bedanken we voor de samenwerking. We kijken ernaar uit samen met u volgend jaar alsnog te gast te zijn in West-Friesland.

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Het is erg jammer dat het congres en de ALV dit jaar niet op de voor ons bekende manier georganiseerd kunnen worden. Ik had me verheugd op het bezoek aan West-Friesland, maar de gezondheid van eenieder gaat voor alles.’

Dienstverlening rondom coronacrisis
De coronacrisis zorgt voor uitdagingen en nieuwe vraagstukken voor gemeenten. Op VNG.nl/corona vindt u alle actuele informatie die relevant is voor gemeenten, bijvoorbeeld over de kinderopvang, tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers, verruiming venstertijden en de spoedwet digitale besluitvorming.

Bereikbaarheid VNG
Het VNG-pand De Willemshof is gesloten, dus alle collega’s van de VNG werken vanuit huis. Zoals in veel organisaties is het nog zoeken naar de goede weg, maar de infrastructuur om thuis te werken is op orde en er wordt hard gewerkt om zo veel mogelijk door te laten gaan.

Het klantcontactcentrum is door de sluiting het best via het contactformulier op de website bereikbaar. vng.nl/vragenformulier. U kunt de VNG ook telefonisch bereiken via tel. 070-373 84 01.

Leonard Geluk gestart

Leonard Geluk

Per 1 april is Leonard Geluk begonnen als algemeen directeur van de VNG.
Wij zijn blij dat Leonard Geluk terugkeert in de kring van het lokaal bestuur. Hij is een ervaren bestuurder en zeer betrokken bij alles wat in gemeenten leeft.
Leonard volgt Jantine Kriens op. Het afscheid van Jantine kon helaas niet doorgaan, maar we danken haar voor haar grote inzet voor de VNG in de afgelopen jaren, waar ze als een rots in de branding standhield en rustig bleef bij alle ontwikkelingen in de vereniging en daarbuiten.

UIT DE COMMISSIES

Terugblik commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op de vergadering van 12 maart onder meer een recente CPB-publicatie over recycling, de Regionale Energiestrategie en Route 35, de bestuurlijke afspraken Bodem 2020 en de Ja-Ja-sticker.

Diverse gemeenten hebben de VNG gevraagd ondersteuning te bieden bij de afweging en eventuele invoering van de zogenoemde Ja-Ja-sticker. Dit wordt wel het ‘opt-insysteem’ genoemd: inwoners die deze sticker niet op de brievenbus hebben geplakt, ontvangen geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Met de toenemende interesse vanuit gemeenten is ook de roep om ondersteuning vanuit de VNG luider geworden. Om hieraan tegemoet te komen is een Q&A opgesteld, die antwoord geeft op de veelgestelde vragen. U vindt deze vragen en antwoorden op de website van de VNG: vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl