leren en ontwikkelen

VNG Naleving verzorgt opleidingen, trainingen, masterclasses en andere bijeenkomsten die aansluiten op de vragen van gemeenten. Vragen van bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering. Vaak gaat het om landelijke trainingen, maar in sommige gevallen gaat het om regionale bijeenkomsten. Desgewenst kan VNG Naleving ze incompany aanbieden en naar uw wensen inrichten.

Hieronder vindt u, per thema, een overzicht van alle trainingen en bijeenkomsten. Kijk in de agenda waar en wanneer deze trainingen en bijeenkomsten gegeven worden. Heeft u een vraag dan kunt u deze per mail stellen.

E-learnings

Fraudealertheid in de zorg (Wmo en Jeugdwet)
Misbruik en het niet naleven van regels en wetten zetten het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit onder druk. Deze module gaat over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Na het volgen van deze module kunt u zelf toetsen of de AVG van toepassing is en wat nodig is voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in uw uitvoeringspraktijk.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Na het volgen van deze module kent u de belangrijkste begrippen uit de Awb voor de uitvoeringspraktijk. Omdat in de module het aanvraagproces wordt gevolgd, kunt u de werkzaamheden volgens de regels van de Awb uitvoeren.

Zorg

Tools voor Toezicht op de zorg | Online regiobijeenkomst
VNG Naleving organiseert regionale en gratis toegankelijke (online) bijeenkomsten Tools voor Toezicht. Na een bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet | 4-daagse basistraining
Als u als toezichthouder Wmo en/of Jeugdwet een taak hebt gekregen om toe te zien op de Wmo en de Jeugdwet, maar nog aan het begin staat van het uitvoeren van deze taak, dan is deze training uitermate geschikt om u als toezichthouder te ontwikkelen.

Aanpak Fraudeonderzoek | 3-daagse training
U leert als beginner in deze materie om zelfstandig een onderzoek naar fraudesignalen op te zetten, te begeleiden en uit te voeren.

Terugkomdag deelnemers 3-daagse Training Aanpak Zorgfraude
Voor iedereen die heeft deelgenomen aan de 3-daagse training 'Aanpak Fraudeonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet' organiseert VNG KCHN speciale terugkomdagen, waarbij verdieping en de praktijk centraal staat.

Gegevensuitwisseling tegengaan fraude Wmo/Jeugdwet | Training
U leert welke gegevens u mag gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein. Na deze training kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

Kinderopvang

Toezichthouder Wet Kinderopvang | 7-daagse training
Bent u onlangs begonnen als toezichthouder Wet kinderopvang? In deze 7-daagse training leert u de basis van het vak.

Aanvraag exploitatie en registratie LRK | Basistraining
Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Toezicht en Handhaving kinderopvang | Basistraining
Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Handhaving kinderopvang | Vervolgtraining
In deze verdieping van onze basistraining toezicht en handhaving, maakt u aan de hand van casuïstiek kennis met o.m. de verschillende processen en juridische kaders.

Werk en Inkomen

Dubbele Pet - Wet politiegegevens voor BOA’s | Training
Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training, waarin de noodzakelijke theorie met casuïstiek wordt verhelderd.

Onderzoek Vermogen Buitenland | Regionale bijeenkomst
De Regiegroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) organiseert regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. Binnen 1 middag heeft u handelingsperspectief voor onderzoek in het buitenland in relatie tot bijstand.

Regionale boetetafels
Tijdens deze regionale Boetetafels wisselt u kennis en ervaringen over de toepassing van de Fraudewet uit met collega’s van andere gemeenten én zijn er deskundigen en juristen aanwezig om uw vragen te bespreken.

AVG en Participatiewet | Incompany training
VNG Naleving biedt een incompany training van een halve dag aan over de AVG voor toezichthouders en uitvoerders van de Participatiewet.

Multidisciplinair en integraal toezicht en handhaven

Huisbezoek, verslaglegging en registratie | Training
Na het volgen van deze training weet u onder welke wettelijke voorwaarden een huisbezoek wordt afgelegd en bent u bekend met de uitgangspunten voor het afnemen van een interview, een juiste verslaglegging en goede registratie.