Wethouder Sven de Langen en burgemeester Liesbeth Spies zijn benoemd tot landelijk portefeuillehouder van VLOT. Zij zijn beiden vanuit hun functie betrokken en begaan met de doelgroep. In hun rol als portefeuillehouder zijn zij het bestuurlijk aanspreekpunt en daarmee landelijk vertegenwoordiger van de regio’s.

Wethouder Sven de Langen is verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Volksgezondheid’, ‘Zorg’, ‘Ouderen’ en ‘Sport’ in Rotterdam. Ook is hij voorzitter van de VNG-commissie ‘Zorg, Jeugd en Onderwijs’ en lid van het VNG-bestuur.

‘In elke Nederlandse wijk moet zorg zo worden georganiseerd dat kwetsbare mensen prettig kunnen wonen. Dat betekent dat wijkteams voldoende kennis moeten hebben van ggz-problematiek en samenwerken met behandelaars, politie en woningbouwcorporaties. Met goede regionale afspraken voorkomt goede zorg onnodige veiligheidsinzet. Dat is het doel.’

Burgemeester Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Openbare orde’, ‘Veiligheid en Handhaving’, ‘Integriteit’ en ‘Dienstverlening’. Mevrouw Spies is binnen de VNG-commissie ‘Bestuur en Veiligheid’ portefeuillehouder ‘Zorg en Veiligheid’.

‘De komst van de Wet verplichte ggz  is een impuls voor de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Het is in ieders belang om nog meer te gaan investeren in preventie en vroegsignalering om erger te voorkomen en te zorgen dat het veiligheidsdomein zo lang mogelijk (of helemaal) uit beeld blijft.’