VNG Magazine nummer 12, 27 augustus 2021

D66-gemeenteraadslid Dianne Schellekens uit Vught houdt zich in de raad bezig met het omgevingsbeleid. Ook is ze lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Met wie praat zij over deze onderwerpen?
 

Dianne Schellekens

Wilma van de Poll, adviseur energietransitie
‘Met Wilma gaan we aan de slag om stap voor stap de energietransitie is beweging te brengen, want transitie is mensenwerk en vraagt om doorzettingsvermogen.’

Joska Zinkweg, algemeen bestuurslid, communicatie & HOT Items  
‘Joska zet mensen in beweging om in hun eigen huis verantwoord met energie om te gaan en zo veel mogelijk bomen te planten om klimaatverandering tegen te gaan.’

Frederike Praasterink, Professor Future Food Systems at HAS University of Applied Sciences
‘Door de kijk van Frederike op de toekomstscenario’s voor de Brabantse landbouw zie ik mogelijkheden voor een gezonde toekomst voor Brabant.’

Yvonne Vos, wethouder omgevingswet gemeente Vught (CDA)
‘Samen met Yvonne zorg ik ervoor dat Vught een groene en gezonde gemeente blijft en dat dit goed vastgelegd wordt in de omgevingsvisie, waar zij voor verantwoordelijk is.’

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant (D66), portefeuille Energie, Circulaire economie en Milieu
‘Voor een gezonde, groene en duurzame toekomst is het nodig om samen te werken aan energie en de circulaire economie. Met Anne-Marie zetten we de kaders hiervoor uit.’

Mado Ruijs, lid dagelijks bestuur waterschap De Dommel
‘Het zorgen voor veel leven in de bodem is topprioriteit om klimaatverandering aan te pakken en verdroging tegen te gaan, en moet daarom bij alle overheden hoog op de agenda.’

Bas Mol, adviseur ruimte Regio West-Brabant
‘Bas heeft veel ideeën over een innovatieve en duurzame toekomst en ziet kansen voor West-Brabant als kraamkamer voor de bomen die hout leveren om huizen te bouwen.’