VNG Magazine nummer 5, 19 maart 2021

Birgit op de Laak

Nederweert is een van de gemeenten die strijden tegen ondermijning. De gemeente roept inwoners op melding te maken van verdachte situaties. Met wie praat burgemeester Birgit Op de Laak van Nederweert over dit onderwerp?

Pascalle Mommers Adviseur Veiligheid & Ondermijning, gemeente Nederweert

‘Pascalle is een spin in het web. We overleggen over slimme manieren om ondermijning aan te pakken, waaronder het vergroten van de meldingsbereidheid onder inwoners.’

Luc Winants, burgemeester van Venray
‘Luc is een groot voorstander van integrale samenwerking binnen het thema zorgfraude. Samen zijn we de bestuurlijk trekkers voor onze provincie en zetten we in op vroegsignalering.’

Ria Faber, Chef basiseenheid Weert Politie Limburg
‘Ria is intensief betrokken bij de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wijkagenten zijn onze ogen en oren op straat en in het buitengebied. Samen gaan we criminaliteit tegen.’

Bart Rossieau, Directeur Shintō Labs
‘Shintō Labs ontwikkelde voor het project buitengebied van Leudal en Nederweert een analysetool ondermijning, waarmee potentiële risico’s in beeld komen.’

Rob Hutschemaekers, Hoofd RIEC Limburg
‘Rob verbindt ketenpartners en publiek-private partijen in Limburg met elkaar binnen regionale projecten om zo de krachten te bundelen en te zorgen voor een goede informatiepositie.’

Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze
‘Marieke is in Noord-Brabant bestuurlijk trekker van de ondermijningsaanpak in
plattelandsgebieden. We zoeken elkaar op voor kennisuitwisseling en provinciegrensoverschrijdende samenwerking.’

Wim van de Ven, Officier van justitie, Openbaar Ministerie Limburg
‘Wim zet zich in voor een daadkrachtig, strafrechtelijk optreden tegen de vermenging van de onder- en bovenwereld in onze gemeente. Het actuele, integrale ondermijningsbeeld is de basis voor onze aanpak.’