VNG Magazine nummer 13, 10 september 2021

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Henriëtte Guest

Na een aantal steekincidenten met zeer jonge jongeren gaat Zoetermeer de oorzaak van jeugdcriminaliteit in de stad onderzoeken. De incidenten baren burgemeester Michel Bezuijen grote zorgen.
 

Michel van Bezuijen

Waarom gaat Zoetermeer dit onderzoeken?
‘We hebben recent te maken gehad met een aantal steekincidenten in de stad. Dat is op zich al zorgelijk, maar het gaat hier om jongeren van elf tot dertien jaar die een mes op zak hebben. Dat is heel jong, daar schrik ik erg van. Dit zijn individuele jongeren, niet gerelateerd aan jeugdgroepen, die nergens bekendstaan. Ze dragen een mes onder het mom zichzelf te moeten beschermen. Het gaat slechts om een klein deel van de jongeren, maar we willen dat goed in kaart brengen. Meerdere gemeenten hebben hier last van. Wij willen weten hoe dit ontstaat, wie erbij betrokken zijn, of het te maken heeft met een bepaalde straatcultuur die zich ontwikkelt en waar we geen zicht op hebben, en hoe we dit effectief kunnen aanpakken. Zoetermeer neemt overigens ook deel aan het Actieplan Wapens en Jongeren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat het wapengeweld onder jongeren terug wil dringen. Dat actieplan is eind vorig jaar door de minister vastgesteld. En toen zagen we ook al dat er jongeren van elf tot dertien jaar bij betrokken waren.’

Hoe en door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
‘We zijn nog niet begonnen. Momenteel vindt een inventarisatie van de mogelijkheden plaats. Er is wel een kennissessie geweest met de politie en ambtenaren uit Amsterdam en Rotterdam. Ook zijn we in gesprek met de Erasmus Universiteit. Dat moet tot een concrete opdracht leiden. We zoeken mensen met expertise op dit vlak die ons kunnen helpen. De bedoeling is het onderzoek zo breed mogelijk in te steken, zonder gelijk een etiket op de incidenten te plakken.’ 

Vooruitlopend op de komende onderzoeksresultaten: hoe denkt u dit probleem aan te pakken? 
‘Ik hoop dat het onderzoek specifieke zaken uitwijst en aanbevelingen geeft om dit geweld te voorkomen, maar in eerste instantie zal de aanpak in de preventieve sfeer liggen. Hoe maak je jongeren bewust dat het dragen van een wapen niet normaal is? Dat doen we onder meer via de ouders. Ik ga ervan uit dat dertienjarigen nog wel iets met het ouderlijk gezag hebben. Ouders zullen er ongetwijfeld ook mee worstelen dat hun kinderen op die leeftijd met een wapen rondlopen. Verder hebben we binnenkort een overleg met de scholen hierover. We willen ook rolmodellen of influencers inzetten die vertellen hoe ze hun carrière hebben opgebouwd. Agenten, handhavers, mensen vanuit jeugdwerk, er zijn veel contacten die de jongeren kunnen bereiken. Ik ben benieuwd wat er uit komt.'