VNG Magazine nummer 13, 10 september 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Na alle gedoe over de demissionaire staatssecretarissen die ook Kamerlid wilden blijven, vroeg ik mij af: kunnen demissionaire wethouders eigenlijk tegelijk ook raadslid zijn?

Mevrouw Bontje, Heerjansdam
 

Geerten Boogaard

Geachte mevrouw Bontje,

Hoewel ze in het dagelijks spraakgebruik wel bestaan, kent de Gemeentewet de figuur van een demissionair college niet. Wel is het mogelijk dat wethouders na de verkiezingen tijdelijk ook raadslid zijn: tot het nieuwe college is benoemd. Omgekeerd geldt dat raadsleden die zich tot wethouder laten benoemen de dubbelfunctie kunnen uitoefenen totdat de raad de geloofsbrief van de opvolger heeft goedgekeurd. 
Het zou ook niet verstandig zijn als wethouders aan de vooravond van de raadsverkiezing hun ontslag zouden aanbieden. Volgens de Gemeentewet gaat zo’n ontslag maximaal een maand later in. Als er dan nog geen college is gevormd, moet de burgemeester in z’n eentje de gemeente besturen.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl