VNG Magazine nummer 1, 24 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is ons kantoorgebouw, de Willemshof in Den Haag, een Global Goal 11 House. Daarmee geven we extra betekenis aan onze inzet voor de Global Goals, de zeventien duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Deze duurzaamheidsdoelen gaan onder andere over het klimaat, over schoon water, over het bestrijden van honger en het verminderen van ongelijkheid. Grote doelen, die voor elke gemeenschap, waar dan ook ter wereld, belangrijk zijn.

Wat ik zo goed vind aan de Global Goals is dat ze ambities verwoorden op een manier die niet alleen een beroep doet op de politiek, maar ook op burgers en ondernemingen. De Global Goals vragen een bijdrage vanuit alle gelederen: wetenschap, beleid en praktijk. Bovendien gelden de Global Goals wereldwijd. Ze bieden daarmee een gemeenschappelijke, internationale taal. Daardoor kunnen we ervaringen uitwisselen en leren van voorbeelden in andere landen.  

Ons bedrijf VNG International maakt rapportages over hoe het staat met de Global Goals in Nederland. Dat is een rol die goed bij ons past, als koepelorganisatie van gemeenten. Alle zeventien Global Goals hebben namelijk subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden.

Dat geldt met name voor Global Goal 11: duurzame steden en gemeenschappen. Met dit doel streven we naar inclusieve, veerkrachtige, veilige en duurzame steden en dorpen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting voor iedereen, verkeersveiligheid, duurzame verstedelijking, maar ook aan rampenparaatheid en cultureel erfgoed. Dit doel raakt eigenlijk aan alle gemeentelijke opgaven. 

Ik ben er dan ook trots op dat wij nu een Global Goal 11 House zijn. Net als het Vredespaleis in Den Haag en het Tropeninstituut in Amsterdam, allebei ook een Global Goals House, is de Willemshof een plek waar de duurzaamheidsdoelen hoog op de agenda staan en extra aandacht krijgen. Dat doen we onder andere met lezingen, met een jaarlijkse open dag en door met al onze activiteiten iets bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen. 
Het mooie is dat de vraagstukken van de Global Goals al heel erg leven bij onze medewerkers. Tijdens mijn nieuwjaarsspeech voor de medewerkers deden we met behulp van de Mentimeter een klein onderzoek. Ik vroeg hen wat zij denken dat het grootste thema wordt voor de VNG in 2020. Klimaat werd het meest genoemd. Op de vraag wat het grootste maatschappelijke thema zou worden, antwoordden de meesten ‘verbinding’. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij dit jaar, samen met onze leden, grote stappen kunnen maken in het behalen van de Global Goals. Komt u ook op bezoek, in ons huis van duurzame doelen?