VNG Magazine nummer 4, 1 maart 2024

In het vorige VNG Magazine stond bij de vacature voor het burgemeesterschap in Veendam abusievelijk dat kandidaten zich bij de commissaris van de koning in Gelderland moesten melden met hun sollicitatie. Wat moet ik nu met de brieven? Mag ik een kandidaat aanbevelen?

Met vriendelijke groet,

Henri Lenferink, waarnemend commissaris van de ­Koning in Gelderland
 

Geerten Boogaard

Zeer geachte commissaris,

Hoewel de redactie van VNG ­Magazine ­ongetwijfeld terecht een bijzonder v­ertrouwen heeft in de selectieprocedure van Gelderland, heeft de minister bij het openstellen van de vacature in de Staatscourant bepaald dat de brieven naar uw ambtgenoot in Groningen moeten. Hem heeft de Gemeentewet ook op het oog als de commissaris die de vertrouwenscommissie in Veendam ‘opgave verschaft van degenen die naar het ambt hebben gesolliciteerd, voorzien van zijn oordeel over de kandidaten die hij geschikt acht voor benoeming’. 
Voor nu is artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht geschreven: u moet de brief onverwijld doorzenden naar het bevoegde bestuursorgaan, onder gelijk­tijdige mededeling aan de afzender.

Geerten ­Boogaard, Thorbecke­hoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Stuur een mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.