VNG Homepage

Afspraken kabinet en VNG over participatie vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het kabinet en de VNG maakten vandaag afspraken om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Rfv: plattelandsgemeenten tegemoet komen

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert minister Plasterk om vast te houden aan de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefondscluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing ten gunste van kleine gemeenten. 

Voor peuters voortaan een plek op de voorschoolse opvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden Rijk en gemeenten het belangrijk dat peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Voortaan is er voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar een plek op de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Deadline voor opt-in keuze monitor Sociaal Domein nadert

Kiest u er als gemeente voor uw gegevens over het sociaal domein te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl en Statline? Dan heeft u tot uiterlijk vrijdag 6 mei de mogelijkheid uw opt-in-besluit kenbaar te maken aan het CBS!

Rob-advies met pleidooi andere invulling rol raadslid

'Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder aan stapels documenten.'

Taaloffensief tegen laaggeletterdheid nodig

Een treinkaartje via de automaat kopen of je kind voorlezen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Uit onderzoek blijkt dat het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen onvoldoende succes heeft.

Samenwerkingsagenda ZN en VNG voor zorg & ondersteuning

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG maken een samenwerkingsagenda die zorgverzekeraars en gemeenten gaat ondersteunen om effectiever samen te werken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. 

Manifest tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Er gaat iets 'verschrikkelijk fout' in de aanpak van huiselijk geweld en daarom is een deltaplan nodig. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van De Kring van Veiligheid aanbood aan staatssecretaris Martin Van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.