VNG Homepage

Eigenbijdrageregeling Wmo belemmert zicht op draagkracht

Een kwart van de Wmo-doelgroep ziet door de hoogte van de eigen bijdrage af van hulp. Dat is het resultaat van wetgeving en door de wetgever ook zo beoogd. Gemeenten kunnen cliënten niet voorrekenen hoe hoog de eigen bijdrage uitvalt en hebben daardoor ook geen zicht op het aantal zorgmijders.

VNG vraagt aandacht voor uitvoeringslasten EED-richtlijn

De VNG ontvangt veel signalen vanuit de achterban over knelpunten rond de Energy Efficiency Directive (EED) richtlijn. De VNG heeft daarom het ministerie van EZ herhaaldelijk gewezen op de extra uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag als gevolg van de implementatie van de EED.

Factsheet over toezicht & handhaving in het sociaal domein

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? Op welke manieren kunt u handhaven? Het antwoord op deze vragen vindt u in onze nieuwe factsheet 'Toezicht in het sociaal domein'.

Versie 2016 Houdbaarheidstest gemeentefinanciën beschikbaar

Zijn uw financiën robuust genoeg om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen? Test het met de nieuwe Houdbaarheidstest gemeentefinanciën!

VNG-reactie op brief Van Rijn over pilot mengvormen horeca

Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan. In onze reactie vragen wij Van Rijn erop te vertrouwen dat gemeenten deze taken goed en integer uitvoeren en het handhavingsbeleid ordentelijk vormgeven.

Situatie TSN en continuering huishoudelijke hulp

Vandaag stuurde de VNG gemeenten een voorstel van de Stichting Familiehulp over de continuering van huishoudelijke hulp in verband met de situatie van TSN.

Jan-Dirk Sprokkereef aan de slag voor Veilig Thuis en GI's

Ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren en met de levensvatbaarheid van de Gecertificeerde Instellingen.

Eendaagse Arbeidszaken: De toekomst begint vandaag!

P&O'ers, het is weer tijd om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseert het College voor Arbeidszaken ook dit jaar weer een Eendaagse Arbeidszaken met als titel: De toekomst begint vandaag! De bijeenkomst is donderdag 26 mei in Amersfoort.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.