VNG Homepage

Oproep

 Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht voor alle ledenbrieven, bijeenkomsten en nieuwsberichten

VNG-reactie op SCP-rapport sociaal domein

De 'Overall rapportage sociaal domein' van het SCP laat zien dat de vernieuwing in het sociaal domein in volle gang is. Zonder grote problemen is in korte tijd veel gebeurd. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken, vindt de VNG. 

Update ontwikkelingen Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Op 21 april hebben minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW een financieel akkoord gesloten over de verdeling van de kosten en de baten. De baten worden niet afgeroomd door uitnames uit het gemeentefonds.

Eindelijk een breed moratorium schuldhulpverlening

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie willen een ‘breed moratorium’ van een halfjaar instellen bij schuldhulpverlening. Na intensief overleg met gemeenten, NVVK en de gerechtsdeurwaarders is een ontwerpbesluit gemaakt.

Uitkomst bestuurlijk overleg over AMvB inkoop Wmo

Verstoort een minimumtarief niet de marktwerking? Hoe krijgen gemeenten inzicht in de kosten van aanbieders? Hoeveel ruimte blijft er voor vernieuwende vormen van aanbesteding? Deze zorgen over de AMvB 'inkoop Wmo' besprak de VNG in een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

TK bespreekt visie rechtspositie politieke ambtsdragers

De Tweede Kamer debatteert 25 mei over het rapport ‘Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie’. Deze visie is opgesteld door het ministerie van BZK en onderschreven door alle koepels van decentrale overheden en alle beroepsverenigingen van politici. 

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

Tot en met 1 juni kunnen gemeenten via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

VNG zet eerste stap in project GT – Vaste Communicatie

De VNG vraagt alle gemeenten mee te doen met GT Vaste Communicatie. Met deelname zijn veel voordelen te behalen. GT Vaste Communicatie zorgt voor hoge kwaliteit tegen een lage prijs en marktconforme voorwaarden die voor langere tijd geborgd zijn door collectief contractbeheer.

Brabantse gemeenten werken samen aan invoering Omgevingswet

Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Zundert werken samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Hoe zijn deze Brabantse gemeenten van start gegaan? Welke uitdagingen komen deze gemeenten tegen?