Energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden: dit soort maatschappelijke opgaven vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft als doel die samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te verbeteren. In het IBP hebben we gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Overheid van nu: platform van het IBP

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het IBP wil die samenwerking verbeteren. Op het platform Overheid van Nu delen we kennis en inspiratie.

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief Overheid van Nu

Om u als gemeenteambtenaar, bestuurder of raadslid op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Programma, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Overheid van Nu. U kunt zich aanmelden met een gemeentelijk e-mail account.