Door de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie is een extra algemene ledenvergadering wenselijk. De ALV is op vrijdag 24 mei in het Beatrixtheater in Utrecht. Voordat de ALV begint zijn er sessies over actuele thema's.

Agenda, programma en tijdpad ALV

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 12.15-13.00 uur: Inloop met lunch
  • 13.00-14.00 uur: Deelsessies actuele thema’s Voorjaarsnota en kabinetsformatie
  • 14.00-14.15 uur: Zaalwissel en uitreiking stemkastjes
  • 14.15-16.00 uur: Plenair programma met aansluitend de extra ALV
  • 16.00-17.00 uur: Borrel

In de verzonden ledenbrief staat een ander tijdschema. De tijden hierboven zijn het meest actueel.

Ledenbrief Extra ALV

In de ledenbrief (pdf, 193 kB) over de Extra ALV van 26 april staat alle informatie op een rij: