Het VNG-bestuur heeft op basis van de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie besloten deze extra ALV te organiseren. We leggen de resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ voor ter herijking van de kaders van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Het plenaire programma begint met een toespraak van demissionair minister-president Mark Rutte. Daaraan voorafgaand houden we 7 deelsessies over actuele thema's: versnelling van woningbouw, Wmo-uitgaven, bestaanszekerheid, asiel en migratie, de Hervormingsagenda Jeugd, de vermindering van het aantal SPUKs en de Voorjaarsnota in het algemeen. 

Onderwerpen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie behandelen we in de reguliere ALV van 26 juni.

Programma

  • 12.15-13.00 uur: Inloop met lunch
  • 13.00-14.00 uur: Deelsessies actuele thema’s Voorjaarsnota en kabinetsformatie
  • 14.00-14.15 uur: Zaalwissel en uitreiking stemkastjes
  • 14.15-16.00 uur: Plenair programma met aansluitend de extra ALV (agenda en stukken)
  • 16.00-17.00 uur: Borrel

In de verzonden ledenbrief staat een ander tijdschema. De tijden hierboven zijn het meest actueel.

Locatie en tijd

  • Beatrix Theater, Utrecht
  • 12.15 - 17.00 uur 

Kosten

Geen

Organisator

VNG