De Wet Geluidhinder geeft gemeenten de mogelijkheid om lokaal geluidbeleid op te stellen. 

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven