De Wet Geluidhinder geeft gemeenten de mogelijkheid om lokaal geluidbeleid op te stellen. 

Wet geluidhinder en Omgevingswet

De geluidsregelgeving wordt via een aanvullingsspoor ingevoegd in het stelsel van de Omgevingswet. De VNG kijkt kritisch naar dit aanvullingsspoor, zodat gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet zo goed mogelijk uit de voeten kunnen met geluid.

Lees meer over Wet geluidshinder en Omgevingswet

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven