Praktijkvoorbeelden (187)

Versnellingsteam als halt tegen uithuisplaatsingen

De regio Flevoland staat al jaren voor de opgave om ruim 1.000 uithuisgeplaatste kinderen een veilige basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 250 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. Met ‘Flevoland’ heb je het...

Jeugdzorgregio Flevoland 2023

De Crime Game geeft preventie over ondermijning

De Crime Game geeft preventie over ondermijnende criminaliteit door deelnemers in de huid van een drugscrimineel te laten kruipen. Hierdoor hebben deelnemers op spelenderwijze de gevaren van drugscriminaliteit kunnen ervaren. Dat werkte beter dan simpel weg vertellen.

2023

'Echt of Nep?' een interactieve film voor senioren

De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na...

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 2023

City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M)

Deelmobiliteit wordt op steeds meer plekken ingezet als duurzaam alternatief voor de traditionele vervoersvormen. Hierbij worden veel data opgehaald over het gebruik van deelmobiliteit.

2023

Behoefteonderzoek in gemeentelijke dienstverlening

Wat vinden inwoners en organisaties belangrijk in de gemeentelijke dienstverlening van de gemeente Horst aan de Maas? Aan welke verbeteringen hebben zij behoefte? En welke kanalen moeten als eerste worden aangepakt? Via een handige, zelf ontwikkelde onderzoeksmethode kreeg de gemeente...

2023

Nieuwe wet inburgering: Venlose integrale aanpak 

In de geest van de wet stimuleert de gemeente Venlo inburgeraars om maximaal zelfredzaam te worden. Alles wordt in het teken van dit doel gezet: maatwerk in de aanpak, het naadloos samenspel met de aanbieder, en het sturen op effecten.

2023

Robot met AI-functie werkt 3 jaar achterstand weg

Dankzij een robot die softwarematig handelingen wegneemt, konden er drie jaar aan achterstand weggewerkt worden. Het gaat specifiek om het verwerken van door de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) aangeleverde zaken; documenten en stukken. De OFGV voert de milieucontroles...

2023

KCC speelt belangrijke rol in Omgevingswet

Het Klant Contact Centrum (KCC) wordt serieus meegenomen in het opzetten van de serviceorganisatie te voorbereiding op de Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen). Er wordt heel nadrukkelijk de verbinding tussen het KCC en Triage ruimtelijk domein...

2023