Het bestrijden van armoede is geen sinecure. In de gemeenten Eemsdelta en Westerkwartier, beiden
gemeenten in de provincie Groningen, leven in verhouding veel inwoners met een laag inkomen en met grote geldzorgen. Dat vraag om méér dan een goed armoede- en schuldenbeleid.
 

Jaartal

2024

Gemeente

Er zijn diverse landelijke en gemeentelijke regelingen en voorzieningen van fondsen en stichtingen. Tussen de vele regelingen, met elk hun eigen voorwaarden en toegang, raken veel mensen het overzicht kwijt. Met stress en onnodig niet-gebruik tot gevolg.
Eemsdelta en Westerkwartier vinden dat dit anders, beter moet. Daarom zijn zij gestart met de ontwikkeling van een digitaal platform waarin zoveel mogelijk voorzieningen overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn ondergebracht. 
Met dit platform wordt er  aan één vindplek en één toegang gebouwd, waar de check, de aanvraag, de beoordeling en de afhandeling van al deze regelingen plaats kan vinden.

Succesvol

Daar zijn geen 150 woorden voor nodig. Bij deze werkwijze staan niet de systeemwereld en de diverse organisatiebelangen centraal maar het belang van de inwoner die (financiële) ondersteuning nodig hebben.
Samenwerking met gebruikersgroepen (inwoners), organisaties en aanbieders vormt de basis. De gemeente voert de regie op deze samenwerking.

Waardevol

Het bereik met inkomensondersteunende voorzieningen en regelingen neemt toe. De regeldruk die wordt ervaren door de huishoudens die hierop zijn aangewezen neemt af en dat maakt dat er meer financiële rust ontstaat en ruimte om te werken aan lange termijn doelen.

Herbruikbaar

Er wordt, zowel binnen de gemeente zelf als met de ketenpartners en fondsen, samengewerkt vanuit een gedeelde visie, met duidelijke afspraken over rollen taken en verantwoordelijkheden. De techniek en de methodiek zijn in iedere gemeente toepasbaar en aan te passen aan de lokale wensen en uitgangspunten.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het innovatiebudget digitale overheid. Deze fase van de ontwikkeling loopt tot 1 juli 2024.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.