Gemeentewet

Kan een wethouder ook raadslid zijn? Wie stelt een verordening vast? De Gemeentewet is de 'juridische kapstok', die op deze vragen antwoord geeft. 
De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie.

Thema's

Informatie over:

  • Geheimhouding en onschendbaarheid
  • Dualisme
  • Gewogen stemmen in raadscommissies
  • Spookraadsleden
  • Rapport cie.-Van Aartsen

VNG Jurisprudentie Databank

Alle voor gemeenten relevante jurisprudentie bij elkaar in één databank. Bevat ruim 3500 uitspraken, wekelijks komen daar actuele uitspraken bij. De databank is gratis toegankelijk voor VNG-leden.