Aanbesteden

Gemeente kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020

De ondertekenaars van het  Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Modellen Inkoop & Aanbesteden

Op een goede manier inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten.
We ontwikkelden hiervoor twee modellen.