Onderwijsachterstand/VVE

Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Onderzoeken herziening gewichtenregeling basisonderwijs

De uitkomsten van twee CBS-onderzoeken (fase 1 en 2) naar een herziene gewichtenregeling in het basisonderwijs zijn bekend. Dit onderzoek moet leiden tot een beter onderwijsachterstandenbeleid en een indicator die achterstanden beter voorspelt. De nieuwe indicator wordt wellicht ook de basis voor de verdeling van de financiële middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).