Financiële informatie over de Omgevingswet

Het invoeren van de Omgevingswet raakt veel plekken in de gemeentelijke organisatie. Dat heeft financiële consequenties die in kaart moeten worden gebracht. De VNG ontwikkelt hiervoor een aantal ondersteuningsproducten en handreikingen en verzamelt expertise. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het team Financiën Omgevingswet, via omgevingswet@vng.nl.