Economie

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, een cruciale rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en het economische domein. In de buitengebieden wonen misschien minder mensen maar daar zijn wel veel bedrijven actief. Om te zorgen voor economische groei en banen, blijven we investeren in een goede infrastructuur en betere digitale bereikbaarheid.

zie ook

Smart Society Ook Nederlandse gemeenten zien de noodzaak om lokale problemen aan te pakken met ‘smart’ oplossingen en om hierin te experimenteren, van elkaar te leren en samen te ontwikkelen. 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Veel jongeren missen de aansluiting van opleiding naar werk. Gemeenten en onderwijs hebben de opdracht hen te bereiken, te ondersteunen en te stimuleren om uit die situatie te komen.

VNG-standpunt

De VNG pleit er voor dat het kabinet investeert in de polycentrische structuur van goed verbonden (middel)grote steden en hun ommeland. Hiervoor is een samenhangende agenda voor stedelijke regio’s op internationaal niveau noodzakelijk. Breedbandinternet speelt daarin een rol als nutsvoorziening: beschikbaar voor alle inwoners en ondernemers, in stad, dorp en buitengebied.

Hoe zit het met de bedrijvigheid in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Economisch beleid op gemeentelijk niveau zorgt voor werkgelegenheid, duurzame bedrijvigheid en innovatie. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen fatsoenlijk werk. Gemeenten dragen hiermee bij aan de Global Goals 8 en 9.