Onkosten wethouders

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Onderwerpen

  • Onkostenvergoeding
  • Scholing en contributiegelden
  • Mobiele telefoon
  • Computer en communicatieapparatuur
  • Reiskosten
  • Verhuisplicht en verhuiskosten