Cao-onderhandelingen

In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan in het dossier Wsw cao 2011 e.v.

Arbeidsvoorwaardennota en inzet VNG Naar Cao-onderhandelingen

Het College voor Arbeidszaken heeft de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota afgerond. Het bestuur heeft donderdag 16 februari de uitslag van de ledenraadpleging besproken en de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. De onderhandelingen over de afzonderlijke onderwerpen zijn op 8 maart begonnen. Op 19 juni is het eerstvolgende overleg.

 

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Samen naar een nieuwe Cao gemeenten

Dit is een co-creactietraject van de VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF. Samen verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit en zekerheid.