Cao-onderhandelingen

In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan in het dossier Wsw cao 2011 e.v.

VNG en vakbonden sluiten 4 juli 2017 principeakkoord Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten is gestart. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot uiterlijk 27 september 2017 reageren.

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Samen naar een nieuwe Cao gemeenten

Dit is een co-creactietraject van de VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF. Samen verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit en zekerheid.