Cao-onderhandelingen

In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan in het dossier Wsw cao 2011 e.v.

Cao Gemeenten is definitief

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Nu het akkoord een feit is, gaan de VNG en de vakbonden aan de slag met de uitwerking van het akkoord. Het LOGA informeert gemeenten in november over de uitwerking van de andere afspraken in het akkoord.

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Samen naar een nieuwe Cao gemeenten

Dit is een co-creactietraject van de VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF. Samen verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit en zekerheid.