Cao-onderhandelingen

In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan in het dossier Wsw cao 2011 e.v.

Cao Gemeenten 2019: inzet VNG

Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben op 14 december 2018 de inzetbrieven uitgewisseld voor de Cao Gemeenten 2019. De inzet van de VNG is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.