Cao-onderhandelingen

In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan in het dossier Wsw cao 2011 e.v.

Cao Gemeenten is definitief

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Samen naar een nieuwe Cao gemeenten

Dit is een co-creactietraject van de VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF. Samen verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit en zekerheid.