VNG Magazine nummer 2, 7 februari 2020 Auteur: Leo Mudde | Beeld: Gerlo Beernink Het wil maar niet lukken met een evenwichtige vrouw-manverhouding in gemeenteraden. De meeste raden worden door mannen gedomineerd en vrouwen zijn er, vaak onbedoeld en onbewust...
De Omgevingswet biedt aan gemeenten een ruim en integraal juridisch instrumentarium om voor de fysieke leefomgeving beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, beleidsuitvoering en terugkoppeling te kunnen vormgeven. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de wet te...