De Omgevingswet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee voor de gemeentelijke organisatie. Op beleidsmatig vlak gaat het om zaken als meer mogelijkheden voor maatwerk en ruimte voor initiatief. Op het vlak van de uitvoering gaat het om kortere termijnen, meer aandacht voor participatie en betere dienstverlening.

Dat vraagt van de gemeente een andere houding maar vooral ook efficiƫnte bedrijfsprocessen. Bij het opstellen van beleid willen we participatie van belanghebbenden beter dan voorheen verankeren. Bij het behandelen van een vergunningaanvraag willen we soepel en vooral snel samenwerken met ketenpartners. En met de initiatiefnemer willen we vooraf al afspraken gemaakt hebben over wat er in de aanvraag staat.