Roadmap op weg naar 2022! Een webinar waarbij over passende ondersteuning voor gemeenten bij de implementatie van de Wkb op 1 januari 2022 wordt gesproken. Een webinar met Esther van Kooten Niekerk en Jimco Drost van de VNG en Wietze van der Schaaf van de gemeente Ermelo.

Q: Zijn de softwareleveranciers al zover dat de VTH software op 1 januari 2021 al live kunnen?
A:Veel softwareleveranciers zijn zover dat ze zogenoemde STAM-berichten vanuit DSO kunnen ontvangen. Dit is reeds verschillende malen beproefd en het werkt. Wel zijn sommige leveranciers nog bezig hun software ‘omgevingswetproof’ te maken, zodat processen ook goed worden ondersteund.

Q:Hoe zitten de verhoudingen tussen de taken die in GK1 bij de gemeente verdwijnen en de nieuwe taken die de gemeenten erbij krijgen? Is er al een inschatting hoeveel tijd de gemeente kwijt zal zijn met de nieuwe taken?
A: De Vereniging BWT Nederland heeft voor dit doel een instrument gemaakt waarmee de impact van de Wkb op de gemeentelijke taken kan worden geschat.

Q: Wanneer is de proefomgeving van de DSO beschikbaar?
A: Ieder kwartaal komt er een nieuwe versie van DSO-Landelijke Voorziening beschikbaar. De eerste volgende keer is – volgens planning – 12 november, met de resultaten van het derde kwartaal van 2020.

Q: Wkb leidt tot meer- en minderwerk. Is al bekend welke impact de toename van vergunningsvrije bouwwerken kan hebben voor het bouwtoezicht? De toezichthouder moet immers vaker reageren op (vermeend) illegaal bouwen c.q. handhavingsverzoeken.
A: De Vereniging BWT Nederland heeft voor dit doel een instrument gemaakt waarmee de impact van de Wkb op de gemeentelijke taken kan worden geschat.

Q: Zijn er al gecertificeerde kwaliteitsborgers en welke opleidingen beveelt de VNG aan voor de medewerkers van gemeenten? Opleiden vanaf 1 juli 2021 klinkt best laat.
A: Ja, er zijn al gecertificeerde kwaliteitsborgers die met toegelaten instrumenten werken. Zie voor (voor proefprojecten) toegelaten kwaliteitsborger https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/

Q: Zijn er al gemeenten die een plan van aanpak hebben opgesteld en kunnen die ook worden gedeeld?
A: Een format ‘Plan van Aanpak’ staat op de pagina proefprojecten. Gemeenten worden verzocht hun ervaringen te delen in het VNG Forum Wkb.

Q: Subsidie lijkt alleen voor proefprojecten die zijn aangemeld in het kader van de Ambassadeursnetwerken, klopt dat?
A: Nee, er is ook subsidie voor projecten buiten de ambassadeursnetwerken. Bij BZK of bij VNG kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Q: Hoe wordt de monumentale panden opgenomen in de omgevingsvisie? of valt dit erbuiten?
A: Monumentale panden zijn voorlopig buiten de Wkb gehouden.

Q: Aangezien dit landelijk wijzigende wet- en regelgeving is, verwacht ik ook dat er bijvoorbeeld een postbus51-spotje op TV komt, komt er zoiets?
A: De minister heeft voor de Omgevingswet en de Wkb een publiekscampagne in het vooruitzicht gesteld. Of dit een postbus 51 spotje wordt is nog de vraag. De gedachten gaan uit naar landelijke facilitering van regionale campagnes.

Q: Hebben jullie al de markt onderzocht en hoe zij hiermee bezig zijn. Hebben zij brancheorganisaties die dit goed trekken?
A: Bouwend Nederland is vertegenwoordigd in de regiegroep Wkb. De VNG heeft een impactanalyse Wkb laten doen, een deel van deze analyse betreft marktonderzoek. Deze is te vinden op de website van VNG.