Wat is de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op gemeenten? En hoe bereiden gemeenten zich het beste voor op de nieuwe wetgeving? VNG Realisatie onderzocht dit en maakte een impactanalyse.

De impactanalyse helpt gemeenten zich optimaal voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wkb en bevat daarnaast aanbevelingen voor de wetgever. Over deze aanbevelingen is de VNG in gesprek met het ministerie van BZK. 

Naast de impactanalyse hebben wij meer informatie beschikbaar gesteld waarmee u zich kunt voorbereiden op de Wkb, zoals een discussieleidraad voor de leges en een overzicht van veranderende taken voor gemeenten.

Meer informatie