De afgelopen periode heeft de VNG met een groot aantal gemeenten werkplaatsen gedaan voor de implementatie voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De laatste werkplaats was op donderdag 30 juni. Meer dan 60 gemeenten hebben van de werkplaatsen gebruik gemaakt. In de werkplaatsen wordt gebruik gemaakt van een referentieproces, dat gemeenten zelf kunnen inzetten om hun eigen gemeentelijke proces Wkb in te richten. De referentieprocessen zijn inmiddels in de Gemma-processen opgenomen.

Zelf aan de slag met de referentieprocessen

Voor gemeenten die zelf aan de slag willen met de Gemmaprocessen, heeft de VNG een aantal ondersteunende webcolleges gemaakt. In de webcolleges worden de meldingen van de Wkb afzonderlijk behandeld. De webcolleges zijn gebaseerd op de bevindingen uit de werkplaatsen.

In 4 webcolleges worden de meldingen behorend bij de Wkb doorlopen. De informatie uit de webcolleges helpen gemeenten bij het doorlopen van de bijbehorende referentieprocessen in Gemma en ondersteunen de implementatie van de Wkb.

De webcolleges geven u onder meer informatie over:

  • de achtergrond van de Wkb
  • hoe de informatie in het DSO wordt verwerkt
  • welke informatie de gemeente uit het DSO krijgt
  • de verschillende varianten
  • het referentieproces en hoe u dit kunt doorlopen.

Op basis van deze informatie kunt u samen met uw collega’s het referentieproces gaan doorlopen. Het referentieproces helpt u richting te geven, maar als gemeente kijkt u zelf welke volgorde het beste past. Betrek ook uw softwareleverancier bij dit proces. Wilt u eerst meer informatie over de Wkb bekijk dan het webcollege basiskennis:

Wilt u aan de slag dan vindt u hieronder de webcolleges en de bijbehorende Gemmaprocessen:

Introductie Wkb, varianten en referentieprocessen

Bekijk het webcollege voor een introductie van de implementatie werkprocessen Wkb.