Raads- en commissieleden kunnen te maken krijgen met bedreigingen en geweld. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de werklocatie of omstandigheden in de privésfeer kan door de gemeente worden voorzien in aanvullende maatregelen.

De gemaakte kosten voor een veilige woon- en werkplek komen voor rekening van de gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld raamfolie, veilig vervoer, beveiligingscamera’s en een alarmsysteem. Veiligheidssloten en deursloten en andere 'gebruikelijke' veiligheidsmaatregelen komen voor rekening van het raadslid.

Meer informatie