Raads- en commissieleden kunnen te maken krijgen met bedreigingen en geweld.

Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de werklocatie of omstandigheden in de privésfeer kan door de gemeente worden voorzien in aanvullende maatregelen.

Gemaakte kosten ten behoeve van een veilige woon- en werkplek komen voor rekening van de gemeente. Voorbeelden van dergelijke kosten die voor rekening van de gemeente zijn: raamfolie, veilig vervoer, beveiligingscamera’s, alarmsysteem.

Veiligheidssloten en deursloten en andere “gebruikelijke” veiligheidsmaatregelen komen voor rekening van het raadslid.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.3.1)

Netwerk Weerbaar Bestuur