De onderwerpen die we hier bespreken gaan over:

  • Vergoeding
  • Samenloop raadsvergoeding met uitkering
  • Fiscale aspecten
  • Bijzondere situaties
  • Overmaken raadsvergoeding
  • Einde van de raadsvergoeding
  • Pensioen en uitkering bij overlijden en invaliditeit