Het onderzoek 'Hoe sterk zijn onze schouders?’ geeft zicht op de uitvoeringskracht van gemeenten als het gaat om de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Om specifieke inzichten te krijgen op de uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving heeft BMC aanvullend het onderzoek ‘Het kraakt en het piept in het fysiek domein’ uitgevoerd. Vervolgens heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV voor 2 thema’s onderzocht wat de oorzaken zijn van de haperende uitvoeringskracht.

Meer informatie

HOE STERK ZIJN ONZE SCHOUDERS?

Het rapport Hoe sterk zijn onze schouders? geeft zicht op de uitvoeringskracht van gemeenten als het gaat om de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Aan de hand van casestudy’s brengen we in kaart waar gemeenten tegenaan lopen in de uitvoering. 

We schetsen nadrukkelijk een beeld op basis van de eigen inzichten en ervaringen van gemeenten zelf. De casestudy's laten zien dat gemeenten zelf en in de regio te maken hebben met grote uitdagingen in het (regionaal) vormgeven, plannen en programmeren van de uitvoering. Een goede uitvoering vraagt om inzet en aandacht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Vanuit 3 perspectieven worden aanbevelingen en aandachtspunten gedaan: eigen uitvoeringskracht, uitvoerbaarheid en de rol en verantwoordelijkheid in de uitvoering. Aanvullend is door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een beschouwend essay uitgewerkt.

Meer informatie

HET KRAAKT EN HET PIEPT IN HET FYSIEK DOMEIN

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Ondanks een groei in aantal en complexiteit van de opgaven, zijn de budgetten lager dan 10 jaar geleden. De oplopende tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis dreigen deze negatieve spiraal te versnellen. Het doorbreken van de trend vergt een forse inspanning van Rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Meer informatie

CASESTUDIES HAPERENDE UITVOERINGSKRACHT VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

In het onderzoek Haperende uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving zijn 2 thema’s nader onderzocht: Bodem en ondergrond en Bouwen en wonen. Daarbij zijn per thema specifieke oorzaken van de haperende uitvoeringskracht naar voren gekomen, maar ook aspecten die generiek zijn voor de thema’s en ook terugkomen in het traject Hoe sterk zijn onze schouders?. De belangrijkste generieke bevindingen zijn:

  • Datagedreven werken is in gemeentelijke organisaties nog onvoldoende ingebed
  • Gemeenten ervaren een gebrek aan personele capaciteit en financiële middelen
  • Er is gebrek aan (gelijkwaardige) samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties

Meer informatie