In het onderzoek Haperende uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving zijn 2 thema’s nader onderzocht: Bodem en ondergrond en Bouwen en Wonen. Daarbij zijn per thema specifieke oorzaken van de haperende uitvoeringskracht naar voren gekomen, maar ook aspecten die generiek zijn voor de thema’s en ook terugkomen in het traject Hoe sterk zijn onze schouders?. De belangrijkste generieke bevindingen zijn:

  • Datagedreven werken is in gemeentelijke organisaties nog onvoldoende ingebed
  • Gemeenten ervaren een gebrek aan personele capaciteit en financiële middelen
  • Er is gebrek aan (gelijkwaardige) samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties

Daarnaast zijn voor de 2 thema’s ook specifieke punten naar voren gekomen die van invloed zijn op de gemeentelijke uitvoeringskracht:

Bodem en ondergrond 

  • Het thema komt pas op de agenda bij incidenten
  • De waarde van de bodem wordt onvoldoende (h)erkend
  • Door de verschillende maatschappelijke opgaven is er drukte in de ondergrond
  • Er is op verschillende overheidsniveaus een gebrek aan regie op het dossier

Meer informatie

Bouwen en wonen 

  • Gemeenten ervaren een gebrek aan coördinatie 
  • De complexiteit van het dossier is de afgelopen jaren toegenomen
  • De lokale kennis en expertise over woonbehoeften wordt onvoldoende benut

Meer informatie