U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV van 13 januari en alle ingediende moties.

De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken. Hier zijn ook alle agendastukken te vinden.

Stemmingsuitslag

De stemmingsuitslag is als volgt:

 • Motie Breda 'Evenwicht in coronamaatregelen': aangenomen met 100%
 • 3. Benoeming notulencommissie extra ALV 13 januari 2022 en 4. Vaststelling notulen ALV 16 juni 2021: aangenomen met 100%
 • 6. Regeerakkoord - behandeling resolutie Randvoorwaarden Hervormingsagenda Jeugd: aangenomen met 100%
 • 7. Herijking gemeentefonds – behandeling resolutie Herijking gemeentefonds: aangenomen met 89,81%
  • motie Baarn ‘Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling gemeentefonds’: aangenomen met 91,80%
 • 8a. Stand van zaken lopende trajecten (inclusief moties):
  • Uitvoering Klimaatakkoord
   • Motie Soest: Financiering energietransitie: aangenomen met 100% 
   • Motie Amersfoort: Met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt maken voor de energietransitie: aangenomen met 100%
   • Motie Ooststellingwerf: Netwerkproblematiek Energietransitie: aangenomen met 97,37%
   • Motie Eindhoven en Groningen: Uitvoeringskosten gemeenten klimaatakkoord: aangenomen met 100%
 • Behandeling moties 5 t/m 9:
  • Motie Moerdijk: Beheerskosten Omgevingswet: aangenomen met 100%
  • Motie Eindhoven: Vergroening woningbouwopgave: aangenomen met 98,80%
  • Motie De Bilt en Zeist: Eerlijk speelveld woningbouwfonds: aangenomen met 98,12%
  • Motie Kerkrade: Onderwijshuisvesting (ventilatie): aangenomen met 99,78%
  • Motie 's-Hertogenbosch: Accres aanvullend maatregelenpakket € 2 miljard: aangenomen met 99%
 • 8b. Verantwoording bestuur over uitvoering moties eerdere ledenvergaderingen: aangenomen met 99,18%