Alle gemeenten hebben tijdens de ALV ingestemd met de motie ‘Evenwicht in coronamaatregelen’. De motie roept op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen. 

De samenleving is opnieuw hard getroffen door de huidige lockdown. Ondernemers en zzp-ers leven in onzekere tijden, hebben geen reserves meer en er is weinig perspectief. Het coronabeleid is vooral geënt op de medische impact van het aantal besmetting door het coronavirus. Maar de maatregelen hebben ook een economische en sociaalpsychologische impact op diverse sectoren en bevolkingsgroepen. Dat laatste werd bevestigd in het rapport ‘Sociaal beleid in de harmonicasamenleving' dat door de commissie Depla tijdens de ALV werd gepresenteerd.

Langetermijnperspectief met breed draagvlak 

De motie van de gemeente Breda draagt het VNG-bestuur op om met het kabinet in gesprek te gaan om te komen tot nieuw consistent coronabeleid, waarbij een bredere afweging wordt gemaakt als het aankomt op de te nemen maatregelen. Daarbij moet naast de impact op de zorg ook aandacht zijn voor de sociale, maatschappelijke en economische effecten op sectoren en de samenleving. De gemeenten roepen de VNG op om samen met het rijk en sectoren in gesprek aan te gaan onder welke omstandigheden de samenleving veilig open kan, waarbij rekening wordt gehouden met de uitvoeringscapaciteit van gemeenten. 

De VNG stelt voor om samen met het kabinet en sectoren een perspectief voor de lange termijn uit te werken. Daarmee zal ook het draagvlak en het begrip voor de maatregelen  in de samenleving groter worden, verwachten de gemeenten. 

Meer informatie