COVID-19 blijft nog wel even onder ons. En ook als het zou uitdoven moeten we de lokale impact ervan niet onderschatten. De VNG-commissie sociale impact COVID-19 roept op blijvend alert te zijn. In het rapport ‘Sociaal beleid in de harmonicasamenleving’ werkt de commissie 3 lijnen uit.  

  1. Denk niet dat u het alleen als overheid kunt fiksen. Sluit aan en benut de kracht van de samenleving.
  2. Investeer in maatschappelijke buffers (verenigingsleven, jongerenwerk etc.). Ze zijn cruciaal voor de veerkracht in uw lokale gemeenschap.
  3. Werk aan een langetermijnstrategie in het sociaal domein. Geen kortetermijnprojecten en programma’s, maar een stip op de horizon om naar toe te werken.

De boodschap van de commissie is vooral gericht op de bestuurders en raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen. Met dit advies sluit de commissie aan op de eerdere notitie 'Sociaal sterker de crisis uit'. Die bevatte concrete acties voor werk & inkomen, gezondheidsbeleid en eigen gemeentelijk handelen op basis van 4 uitgangspunten: kansengelijkheid, bestaanszekerheid, veerkracht en eigenaarschap.

Motie Evenwicht in coronamaatregelen

In het verlengde van de adviezen van de commissie is tijdens de ALV op 13 januari de motie 'Evenwicht in coronamaatregelen' in stemming gebracht en met 100% aangenomen. De motie roept, via de VNG, het kabinet op om bij het nemen van de coronamaatregelen meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Ook wordt het kabinet aangespoord te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het coronabeleid. Gemeenten zijn bereid om een perspectief voor de lange termijn samen met het kabinet en sectoren uit te werken.

Meer informatie