Op verzoek van de leden hielden wij een extra, online Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 januari 2022. 

De directe aanleiding hiervoor was de dringende oproep van de leden in twee informele bestuurlijke sessies over de herijking gemeentefonds op 26 november 2021 om op zo kort mogelijke termijn een ALV te houden. 

Voorafgaand aan de ALV hielden we op 14 en 15 december 2 nieuwe informele bestuurlijke sessies over de herijking gemeentefonds om de inbreng van de leden op te halen. Op basis hiervan heeft het VNG-bestuur de concept-resolutie ‘Naar een uitlegbaar en stabiel beter verdeelmodel gemeentefonds’ opgesteld. 

U vindt hier een korte terugblik van de ALV.

AGENDA, STUKKEN EN UITSLAGEN STEMMINGEN ALV 13 JANUARI 2022

VIDEOVERSLAG ALV 13 JANUARI 2022

U kunt hier de video bekijken van de ALV op 13 januari 2022.