VNG Magazine nummer 14, 29 september 2023

Tekst: Marten Muskee | Beeld: Jurgen Huiskes

Avine Fokkens, voorheen gedeputeerde in de provincie Fryslân, is de nieuwe burgemeester van Heerenveen.

Avine Fokkens

Vanwaar het lokaal bestuur?
‘In mijn sollicitatiebrief gaf ik aan het fantastisch te vinden dat ik burgemeester mag worden. Dat het in Heerenveen is, is een dubbel cadeau. Heerenveen is bij uitstek een gemeente die alles in zich heeft. Dat het ook nog eens in Fryslân is, maakt het helemaal af. Als burgemeester in de gemeente als eerste overheid, mag je meedelen in de vreugde en het verdriet. Dat is een eervolle rol waar ik enorm naar uitzie. Besturen gaat primair over mensen. Verder ben je het boegbeeld van de gemeente, én je mag voorzitter zijn van het hoogste politieke orgaan.’

Wat mag de gemeente verwachten?
‘Als burgemeester ben je er voor de inwoners en ondernemers, dus ik hoor benaderbaar en toegankelijk te zijn. Het zal ook voorkomen dat ik streng en doortastend moet optreden. Daarnaast breng ik de gemeente verder in haar ambities. Als gedeputeerde hield ik me met de Lelylijn bezig. Die is belangrijk voor Heerenveen. Nu ga ik niet op de stoel van de wethouder zitten, maar de burgemeester is ook lobbyist voor de gemeente. Verder wil ik de leefbaarheid op peil houden.’

Wat laat u achter?
‘Enkele jaren geleden was er discussie over nut en noodzaak van de provincies. Ik denk dat daarvan wel degelijk sprake is, kijk alleen maar naar het stikstofdossier. Fryslân is sowieso een provincie die zichtbaarder is voor de inwoners dan andere provincies. De provincie en alle gemeenten trekken samen op. Alle burgemeesters en wethouders kennen elkaar. We zijn benaderbaar, dat maakt besturen in Fryslân heel mooi. We vinden de mienskip en brede welvaart heel belangrijk.’