VNG Magazine nummer 9, 21 mei 2021

Tekst: VNG

VNG Jaarcongres 2021

U bent van harte uitgenodigd voor het online congres op woensdagochtend 16 juni van 9.30 tot 13.00 uur. Vanuit het VNG-kantoor De Willemshof in Den Haag presenteert journalist Marcia Luyten een talkshow, met algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG als tafelheer.

Met de volgende tafelgasten kijken zij terug op het ongekende ‘coronajaar’, maar ook vooruit:

  • Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en vicevoorzitter van het VNG-bestuur;
  • Mathijs Bouman, econoom en journalist;
  • Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.

Tijdens de talkshow wordt een column voorgedragen door columnist Özcan Akyol van het Algemeen Dagblad en brengt Eurocommissaris Frans Timmermans een videoboodschap.

Algemene ledenvergadering
Daarna staat er op het programma: de jaarrede van de VNG-voorzitter, de toespraak van demissionair minister Kajsa Ollongren van BZK en tot slot de Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergaderstukken voor de ALV zijn op woensdag 19 mei verzonden. Meer informatie vindt u op vng.nl/alv.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van 15 april

De commissie sprak over de nieuwe standaardachtervangovereenkomst van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en over de invoering van de Omgevingswet.
 
Omgevingswet
De Omgevingswet was opnieuw een belangrijk agendapunt. De VNG heeft vorige maand alle gemeenten geconsulteerd over het Integraal Financieel Beeld van de Omgevingswet. Daarnaast is de haalbaarheid van inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2022 besproken.

Uit de implementatiemonitor
Omgevingswet blijkt dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Sommige gemeenten geven aan dat zij klaar zijn voor inwerkingtreding en andere gemeenten laten weten nog niet zo ver te zijn, bijvoorbeeld omdat zij nog geen aansluiting(en) hebben.

Uit het Integraal Financieel Beeld (IFB) blijkt dat zowel de invoeringskosten als de structurele kosten voor gemeenten hoger zijn dan in 2015 ingeschat. Gemeenten geven in de consultatie aan dat zij budgetneutrale invoering binnen tien jaar onverminderd van belang vinden, maar dit onhaalbaar achten.
 
Digitaal stelsel Omgevingswet

Als het om de invoeringsdatum gaat, blijkt dat de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) op dit moment nog niet ver genoeg is en dat nog niet alle gemeenten zijn aangesloten op de landelijke voorziening. De verwachting is dat de landelijke voorziening in oktober van dit jaar voldoende werkt. Dan zijn naar verwachting ook de laatste gemeenten aangesloten op het DSO. Daarna hebben gemeenten minimaal een halfjaar tijd nodig om processen in te regelen en te oefenen.
 
Inwerkingtreden Omgevingswet op verantwoord moment
De commissie concludeert dat de Omgevingswet in werking kan treden op een verantwoord moment, zodat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers niet in het gedrang komt en de vergunningverlening en planvorming geen hinder ondervinden. Dit betekent dat er mogelijk iets meer tijd tot inwerkingtreding genomen moet worden. Daarnaast concludeert de commissie dat de VNG zich blijft inzetten voor compensatie van de hogere invoeringskosten en structurele kosten voor gemeenten als blijkt dat de Omgevingswet op een termijn van tien jaar niet budgetneutraal kan worden ingevoerd.

Er ligt een voorstel bij het ministerie om al in 2022 gemeenten met 150 miljoen euro te compenseren voor de invoeringskosten. De minister heeft hier geen toezeggingen voor gedaan.

Tweede bestuurlijk overleg Omgevingswet

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met demissionair minister Kajsa Ollongren van BZK en de koepels is besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier op 26 mei  een tweede BO aan te wijden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.