VNG Magazine nummer 13, 15 september 2023

Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers
 

Sjoerd Hettinga

RAAD: Gemeentebelangen-Totaal Lokaal, Súdwest-Fryslân | WERK: eigenaar tabaksspeciaalzaak

‘Zo’n 25 jaar geleden werd ik eigenaar van deze tabaksspeciaalzaak. Naast rookwaren verkopen we ook staatsloten en andere loten. Toen was er nog niet zo’n hysterie tegen roken als nu. We weten allemaal dat roken ongezond is. Met accijnsverhogingen, leeftijdsgrenzen en waarschuwingen wordt geprobeerd het roken onmogelijk te maken. Daardoor wordt het steeds moeilijker om op financieel rendabele wijze te ondernemen. Tegelijkertijd wordt blowen gedoogd.
Ik ben deze periode in de raad gekomen. Als lid van de oppositie hoopte ik wat meer voor elkaar te krijgen dan nu het geval is. Dat is jammer. Ik ben een van de weinige ondernemers in de raad. Als ik in de winkel een klacht hoor van een klant, dan neem ik die mee naar de raad.’